16 2/3 Hertz AS


Hovedsikkerhetsvakt

Ivareta trafikksikkerhet ved arbeid på jernbanen. Bestilling av Sportilgang


Leder for El-sikkerhet

Ivareta elsikkerhet ved arbeid på jernbanen. Utarbeiding av Elsikkerhetsplanar og SJA


Kontaktledningsfaget

Vedlikehald og bygging av Kontaktledningsanlegg


Omformarfaget

Vedlikehald og feilretting i Omformarstasjonar